Skutečná prevence je udržení stálého zdraví

27.07.2020

Lékařská věda dosáhla v posledních letech zdánlivě netušeného rozvoje. Moderní přístroje umožňují detailní rozbor tělních tekutin, běžně se provádějí transplantace orgánů, farmaceutický průmysl nás zaplavuje tisíci novými, účinnějšími léky. Na první pohled by se mohlo zdát, že o lidstvo je po zdravotní stránce čím dál tím lépe postaráno... 

V reálném životě je situace daleko složitější. Nejčastější příčinou smrti byly v ČR v roce 2018 i nadále u obou pohlaví nemoci oběhové soustavy. Druhou nejčetnější příčinou jsou již dlouhodobě zhoubné novotvary. Třetí nejčastější skupinou příčin smrti byly nemoci dýchací soustavy. Z původních úmyslů využít techniku pro pomoc při léčení se vyvinula jakási přístrojová medicína, která však neumožňuje odhalit skutečnou příčinu nemoci.

Ani ten nejdokonalejší přístroj nemůže uzdravit člověka v souladu a ve vztahu k přírodě.

Je tedy potřeba přehodnotit situaci a zaměřit se na přírodní formy prevence. Aby mi bylo rozuměno, myslím tím žít a chovat se tak, abychom neonemocněli. Nejprve přijměme odpovědnost za své zdraví, nechejme si rozhodování o svém zdraví stále ve svých svých rukou. Zapomeňme na to že, uzdravení může přijít jen cestou zdravotního pojištění a bílých plášťů. Ano, může nám to u těžkých akutních stavů a vrozených onemocněních velmi pomoci, ale to nestačí. Přiznejme si, že za naše zdravotní potíže si můžeme také sami. Že svým každodenním životním stylem můžeme své zdraví posilovat anebo jej ztrácet. Pohybujme se na čerstvém vzduchu, mějme dostatek slunce, vody, spánku a jezme prostou stravu. Mějme v srdci místo pro cit, lásku k bližnímu, pro konání dobra a smysl pro krásu kolem nás. Časem zjistíme, že nejlepší věci na tomto světě jsou zdarma. Je dobré je objevovat a jimi se posilovat.

Nezatěžujme tělo nadměrně prací, sportem, alkoholem, tabákem a drogami všeho druhu. Naučme se zhluboka dýchat, denně si najít prostor pro rozjímání, relaxaci nebo meditaci. Jedinou možnou cestou za zdravím je život podle přírodních zákonitostí. Pobyt v přírodě nás nabíjí pozitivní energií, přináší klid, radost a harmonii tělu i duši, učí nás střídmosti a poznání krásy, což samo o sobě přináší člověku uspokojení a zdraví.

Psychosomatická jednota je jednota duše a těla, je to spojitá nádoba.

Nejprve se narušení jednoty duše a těla objevuje v tom nehmotném, v duši. Pokud narušení psychosomatické rovnováhy nadále trvá (alkohol, nedostatek spánku, nevhodná strava) objevuje se na úrovni tělesné, postižením jednotlivých orgánů.

Bylo by pošetilé odmítat vymoženosti současné tzv. západní medicíny, jejíž přední místo v léčbě akutních onemocněních je nesporné. Na druhou stranu by bylo stejně pošetilé odmítat přírodní prevenci a léčení, odmítat odlišný pohled na chronické příčiny oslabených orgánů a na alternativní postupy, vedoucí k navrácení rovnováhy, vyléčení a uzdravení.

Opusťme jednou provždy militantní slovník boje proti chorobám, přestaňme harašit mohutností přístrojového vybavení. Přestaňme násilně zasahovat do svobody těla i duše, do psychosomatické rovnováhy. Přijměme jemné nenásilné prostředky bez vedlejších účinků, které nám nabízí příroda - byliny, masáže, vodoléčba, úpravu dýchání a stravy. Zapomeňme na diagnózy a nemoci, zabývejme se dosažením zdraví a co největší životní energie.

Bohumír Plucar

Zdroje:

Zemřelí 2018: zdravotní statistika [online]. 2018. Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2019 [cit. 2020-07-27]. ISSN 1210-9967.
ZENTRICH, Josef Antonín a Jiří JANČA. Herbář léčivých rostlin. Praha: Eminent, 2008. 


Bohumír Plucar, Všechna práva vyhrazena 2021
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!